April 15, 2014

Number Classes

Java ပရိုဂရမ်များတွင် ကိန်းဂဏန်းများအား အသုံးပြုရလေ့ရှိ၏။ ရှေ့အခန်းများတွင် Primitive Type များအား အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ဤအခန်းများတွင် java.lang.Numeric နှင့် ၎င်း၏ Subclass များအား ဖော်ပြသွားပါမည်။ တဖန် ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာ Primitive Type အား အသုံးပြုရမည်၊ မည်သည့်အခါမျိုးတွင် Wrapper Class ၏ Object များကို အသုံးပြုသင့်သည် ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း ဖော်ပြသွားပါမည်။

ထိုမှတဆင့် PrintStream နှင့် DecimalFormat Class များအား အသုံးပြု၍ ကိန်းဂဏန်းများအား ပုံစံပုံကိုလည်း ဖော်ပြသွားပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင် အတွက်အချက်များအား အသုံးပြုနိုင်သော java.lang.Maths Class အကြောင်းကို ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

Number Classes


ယခင်အခန်းများတွင် ကိန်းဂဏန်းများအား အသုံးပြုလိုသည့်အခါ primitive type များအား အသုံးပြုခဲ့ကြ၏။ Primitive Type များသည် Data အနေနှင့် အသုံးပြုရာတွင် အစဉ်ပြေသော်လည်း၊ Object များကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှု့များအား ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ ထို့ကြောင့် Java ဘာသာရပ်တွင် Primitive Type များနှင့် အညီ ၎င်းတို့၏ အမည်အတိုင်း Wrapper Class များအား ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြ၏။

Primitive Type Wrapper Class Argument Types of Constructor
byte Byte byte or String
short Short short or String
int Integer int or String
long Long long or String
float Float float or String
double Double double or String


Java ဘာသာရပ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော ကိန်းဂဏန်း အမျိုးအစား Wrapper Class များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြ၏။


Java SE 5 အရောက်တွင် Java Compiler သည် Primitive Type နှင့် Wrapper Class များအား အလိုအလျှောက် ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပြီး၊ Primitive Type Variable များအား Wrapper Object အဖြစ် အသုံးပြုလိုသည့် အခါတွင် အထွေအထူး Cast လုပ်စရာမလိုအပ်တော့ပဲ အလိုအလျှောက် Object အနေနှင့် အသုံးပြုလာနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါအနေအထားမျိုးတွင် Primitive များအား Object အနေနှင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်တတ်ပါသည်။


  1. Object အား Parameter အဖြစ် အသုံးပြုလိုသည့် Collection များ၏ Method များအား အသုံးပြုသည့်အခါ
  2. Class များတွင် သတ်မှတ်ထားသော MAX_VALUE နှင့် MIN_VALUE အား အသုံးပြု၍ အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံး အကန့်အသတ်တို့အား အသုံးပြုလိုသည့်အခါ
  3. Primitive Type တစ်ခုမှ အခြားသော Primitive Type တစ်ခုသို့သော်၎င်း၊ String အဖြစ်သော်၎င်း၊ String မှ Primitive Type တစ်ခုအဖြစ်သော်၎င်း၊ အခြားသော နံပါတ်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုး (decimal, octal, hexadecimal, binary) အဖြစ် သော်၎င်း ပြောင်းလည်းလိုသည့်အခါ


Number Class ၏ Subclass များတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Method များ
Primitive Type တန်ဖိုးအားရယူနိုင်သော Method


Number Object မှ အသီးသီးသော Primitive Type များအား ပြောင်းလည်းလိုသည့်အခါ အောက်ပါ Method များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Return Type Method
byte byteVaue()
short shortVaue()
int intVaue()
long longVaue()
float floatVaue()
double doubleVaue()Compare လုပ်ရာတွင် သုံးသော Method


အခြားသော Number Object များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုသည့်အခါမျိုးတွင် အောက်ပါ Method များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Return Type Method
int compare(Byte anotherByte)
int compare(Short anotherShort)
int compare(Integer anotherInteger)
int compare(Long anotherLong)
int compare(Float anotherFloat)
int compare(Double anotherDouble)တူညီမှု့ရှိမရှိစမ်းစစ်သော Method


Number Object များအချင်းချင်း တူညီမှု့ရှိမရှိ စမ်းစစ်လိုသည့်အခါမျိုးတွင်အောက်ပါ Method များအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Return Type Method
boolean equals(Object obj)

Argument သည် null မဟုတ်ပဲ၊ အမျိုးအစားချင်းတူ၍ တန်ဖိုးချင်းတူညီပါကtrue အား Return လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသော Type အဖြစ်ပြောင်းလိုသည့်အခါသုံးသော Method


အထက်ပါ Method များအပြင် Number Class ၏ Subclass များအသီးသီးတွင်အခြားသော Primitive Type များသို့ ပြောင်းပေးနိုင်သော Method များအားလည်း ပြင်ဆင်ထားပါသည်။အောက်တွင် Integer Class ၏ Method များအား ဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားသော NumberSubclass များ၏ Method များသည်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်၏။

Method Description
static Integer decode(String s) String မှနေ Inetger အဖြစ်ပြောင်းလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ Decimal, Octal နှင့် Hexdecimal ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားသော String များအား Integer အဖြစ်ပြောင်းလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။
static int parseInt(String s) Decimal ပုံစံဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသော String အား int အဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
static int parseInt(String s, int radix) Radix တွင် ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်း (10, 2, 8, 16) အလိုက် ဖော်ပြထားသော String အား int အဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
String toString() Integer ၏ တန်ဖိုးအား String Object အနေနှင့် ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
static String toString(int i) Int I ၏ တန်ဖိုးအား String Object အနေနှင့် ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
static Integer valueOf(int i) Primitive Type i ၏ တန်ဖိုးအား Integer အဖြစ် ပြောင်းလည်း ပေးပါသည်။
static Integer valueOf(String s) Integer အဖြစ်ဖော်ပြထားသော String ၏ တန်ဖိုးအား Integer အဖြစ် ပြောင်းလည်းပေးနိုင်ပါသည်။
static Integer valueOf(String s, int radix) Radix တွင် သတ်မှတ်ထားသော ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြပုံအတိုင်း ရေးသားသားသော String အား Integer အဖြစ်ပြောင်းလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။

No comments:

Post a Comment